Home » Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập –  Các nội dung thu thập thông tin cá nhân sẽ được Viettel.vn thông báo cho khách hàng tại điều kiện sử dụng và chính sách của Viettel khi khách hàng đăng ký thành viên. –  Việc thu thập dữ liệu chủ …

Read More »

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán giữa Thành viên (người bán) với khách hàng (gồm Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi) & Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ). Thanh toán giữa Người bán và Website Viettel.vn 1. Thanh toán giữa Thành viên …

Read More »

Điều khoản sử dụng website Viettel

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE VIETTEL Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Tổng công ty Viễn thông VIettel. Các thông tin hiển thị trên Website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về Viettel, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như …

Read More »
Gọi ngay